فرزندان خورشید (مقام سادات)
سفارش تبلیغ
صبا
[ و به مردى که از او خواست تا پندش دهد فرمود : ] از آنان مباش که به آخرت امیدوار است بى آنکه کارى سازد ، و به آرزوى دراز توبه را واپس اندازد . در باره دنیا چون زاهدان سخن گوید ، و در کار دنیا راه جویندگان دنیا را پوید . اگر از دنیا بدو دهند سیر نشود ، و اگر از آن بازش دارند خرسند نگردد . در سپاس آنچه بدان داده‏اند ناتوان است ، و از آنچه مانده فزونى را خواهان . از کار بد باز مى‏دارد ، و خود باز نمى‏ایستد ، و بدانچه خود نمى‏کند فرمان مى‏دهد . نیکوان را دوست مى‏دارد ، و کار او کار آنان نیست و گناهکاران را دشمن مى‏دارد ، و خود از آنان یکى است . مرگ را خوش نمى‏دارد ، چون گناهانش بسیار است و بدانچه به خاطر آن از مردن مى‏ترسد در کارست . اگر بیمار شود پیوسته در پشیمانى است ، و اگر تندرست باشد سرگرم خوشگذرانى . چون عافیت یابد به خود بالان است ، و چون گرفتار بلا شود نومید و نالان . اگر بلایى بدو رسد ، به زارى خدا را خواند ، و اگر امیدى یابد مغرور روى برگرداند . در آنچه در باره آن به گمان است ، هواى نفس خویش را به فرمان است ، و در باره آنچه یقین دارد در چیرگى بر نفس ناتوان . از کمتر گناه خود بر دیگرى ترسان است ، و بیشتر از پاداش کرده او را براى خود بیوسان . اگر بى نیاز شود سرمست گردد و مغرور ، و اگر مستمند شود مأیوس و سست و رنجور ، چون کار کند در کار کوتاه است و چون بخواهد بسیار خواه است . چون شهوت بر او دست یابد گناه را مقدّم سازد ، و توبه را واپس اندازد و چون رنجى بدو رسد از راه شرع و ملّت برون تازد . آنچه را مایه عبرت است وصف کند و خود عبرت نگیرد ، و در اندرز دادن مبالغه کند و خود اندرز نپذیرد . در گفتن ، بسیار گفتار ، و در عمل اندک کردار در آنچه ناماندنى است خود را بر دیگرى پیش دارد ، و آنچه را ماندنى است آسان شمارد . غنیمت را غرامت پندارد و غرامت را غنیمت انگارد . از مرگ بیم دارد و فرصت را وامى‏گذارد . گناه جز خود را بزرگ مى‏انگارد و بیشتر از آن را که خود کرده ، خرد به حساب مى‏آرد ، و از طاعت خود آن را بسیار مى‏داند که مانندش را از جز خود ناچیز مى‏پندارد . پس او بر مردم طعنه زند و با خود کار به ریا و خیانت کند با توانگران به بازى نشستن را دوست‏تر دارد تا با مستمندان در یاد خدا پیوستن . به سود خود بر دیگرى حکم کند و براى دیگرى به زیان خود رأى ندهد ، و دیگران را راه نماید و خود را گمراه نماید . پس فرمان او را مى‏برند و او نافرمانى مى‏کند . و حق خود را به کمال مى‏ستاند و حق دیگرى را به کمال نمى‏دهد . از مردم مى‏ترسد ، نه در راه طاعت خدا و از خدا نمى‏ترسد در راه طاعت بنده‏ها . [ و اگر در این کتاب جز این گفتار نبود ، براى اندرز بجا و حکمت رسا ، و بینایى بیننده و پند دادن نگرنده اندیشنده بس مى‏نمود . ] [نهج البلاغه]
لوگوی وبلاگ
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :0
بازدید دیروز :0
کل بازدید :4818
تعداد کل یاداشته ها : 4
97/2/7
8:41 ص
موسیقی

قال رسول الله (ص):
انی شافع یوم القیامة لأربعة اصناف و لو جائوا بذنوب اهل الدنیا:
رجل نصر ذریتی و رجل بذل ماله لذریتی عند المضیق و رجل احب ذریتی باللسان و القلب و رجل سعی فی حوائج ذریتی اذا طردّوا و شرّدوا.

پیامبر خدا (ص) فرمودند:
به درستی که من روز قیامت چهار گروه از مردم را شفاعت می کنم، حتی اگر با گناه همه اهل دنیا آمده باشند:
مردی که فرزندان مرا یاری کند؛ مردی که مال خود را به فرزندان من ببخشد؛ مردی که به زبان و دل فرزندان مرا دوست بدارد؛ و مردی که در برآوردن حوائج فرزندان من سعی و کوشش کند.


اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


91/1/9::: 5:19 ع
نظر()
  
  

قال رسول الله (ص)
الا، من مات علی حب آل محمد مات شهیداً
الا، من مات علی حب آل محمد مات مغفوراً له
الا، و من مات علی حب آل محمد مات تائباً
الا، و من مات علی حب آل محمد مات مومناً مستکمل الایمان
الا، و من مات علی حب آل محمد بشّره ملک الموت باجنة، ثم منکراً و نکیراً
الا، و من مات علی حب آل محمد یزف الی الجنة کما تزّف العروس الی بیت زوجها
الا، و من مات علی حب آل محمد فتح له فی قبره بابان ال الجنة،
الا، و من مات علی حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائکة الرحمة،
الا، و من مات علی حب آل محمد مات علی الستة و الجماعة،
الا، و من مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامة مکتوب بین عینیه آیس من رحمة الله
الا، و من مات علی بغض آل محمد، مات کافراً
الا و من مات علی بغض آل محمد لم یشمّ رائحة الجنة

پیامبر خدا (ص) فرمودند:
آگاه باشید!
کسی که با دوستی خاندان محمد از دنیا برود،  شهید از دنیا رفته است؛
آگاه باشید! کسی که با دوستی خاندان محمد از دنیا برود،، آمرزیده شده از دنیا رفته است؛
آگاه باشید! کسی که با دوستی خاندان محمد از دنیا برود، مومنی که دارای ایسمان کامل باشد از دنیا رفته است؛
آگاه باشید! کسی که با دوستی خاندان محمد از دنیا برود، عزرائیل و سپس نکیر و منکر او را به بهشت بشارت می دهند؛
آگاه باشید! کسی که بر دوستی خاندان محمد ار دنیا برود، به سوی بهشت می رود چنانکه عروس به سوی خانه شوهرش می رود؛
آگاه باشید! کسی که بر دوستی خاندان محمد از دنیا برود، در قبرش دو در به سوی بهشت باز می شود؛
آگاه باشید! کسی که با دوستی خاندان محمد از دنیا برود، خداوند قبرش را زیارتگاه ملائکه قرار می دهد؛
آگاه باشید! کسی که بر دوستی خاندان محمد از دنیا برود، بر سنت پیامبر و جماعت مومنین از دنیا رفته است؛
آگاه باشید! کسی که با دشمنی خاندان محمد از دنیا برود، بین دو چشمانش نوشته می شود: «از رحمت خدا مأیوس است»؛
آگاه باشید! کسی که با دشمنی خاندان محمد از دنیا برود، کافر از دنیا رفته است؛
آگاه باشید! کسی که با دشمنی خاندان محمد از دنیا برود، بوی بهشت را استشمام نمی کند.

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


  
  

قال رسول الله (ص):
ایها الناس! عظّموا أهل بیتی فی حیاتی و من بعدی و أکرمواهم و فضّلواهم. فأنه لا یحل لآحد یقوم من مجلسه الا لأهل بیتی.

پیامبر خدا (ص) فرمودند:
ای مردم! خویشاوندان مرا در زمان حیاتم و بعد از مرگم بزرگ بشمارید و آنها را اکرام کنید و بر دیگران فضیلت دهید.
حلال نیست کسی برای شخص دیگری از جای خود برخیزد، مگر برای خویشاوندان و ذریه ام.


اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


  
  

قال رسول الله (ص):
من رای اولادی و لم یقم بین یدیه فقد جفانی و من جفانی فهو منافق.

پیامبر خدا (ص) فرمودند:
هر کسی اولاد من را ببیند و در پیش او برنخیزد، به من جفا کرده است. و هر کس به من جفا کند، منافق است.

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم